Web Analytics

content

content


English | Downloads

logo-NPLLL
NCP NLQF
ECVET-pilots
Kenniscentrum EVC
Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren
Een aantal arbeidsmarktinstrumenten is in 2014 in opdracht van het Ministerie van OCW ondergebracht bij het Partnerschap Leven Lang Leren. Het gaat om:

NLQF - Nederlands kwalificatieraamwerk
EVC en andere valideringsinstrumenten
ECVET-pilots - European Credit System Vocational Education en Training
Verbinding NLQF, ECVET en EVC
NLQF, ECVET en EVC zijn instrumenten voor het valideren van iemands werk- en denkniveau. Doel is de arbeidsmobiliteit te bevorderen.

Het NLQF valideert op het niveau van de kwalificatie, ECVET op het niveau van onderdelen van een kwalificatie en EVC en andere valideringsinstrumenten stellen de waarde op het niveau van het individu.

Binnen het Partnerschap Leven Lang Leren wordt in pilots concreet gewerkt aan verbinding tussen deze instrumenten. Daarnaast blijft het afzonderlijk vormgeven van de instrumenten van belang.

nlqf-logo

ecvet-logo

kevc-logo

Over NPLLL
Het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren werkt in pilots aan de verbinding tussen NLQF, ECVET, EVC en andere valideringsinstrumenten.

logo-NPLLL-2
Relevante links
Duurzame inzetbaarheid
Toolbox duurzame inzetbaarheid
Learning Opportunities in Europe
Kabinet wil haast maken met LLL
Euroguidance voor studie- en loopbaanbegeleiding en arbeidsmobiliteit
Europass voor werken of studeren in buitenland
ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations
De 3 instrumenten
NLQF
ECVET-pilots
EVC